Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Mining

Tungviktare i branschen går samman för att debattera framtiden för digitala pengar – Pressmeddelande Bitcoin News


PRESSMEDDELANDE. 15 april 2021, Singapore: EQUOS, det institutionella kryptovalutautbytet som ägs av Diginex (Nasdaq: EQOS), kommer att vara värd för ett exklusivt webinar mellan Roger Ver, den berömda grundaren av Bitcoin.com, och Richard Byworth, VD för Diginex, det första Nasdaq-noterade företaget med en kryptovaluta utbyta.

De kommer att debattera “Framtiden för digitala pengar” och undersöka utlösande punkter som kan leda till den allestädes närvarande användningen av kryptovalutor som betalningsmedel, värdeförvaring och avveckling.

Efter de senaste nyheterna från Paypal, Tesla och Square om att de nu accepterar krypto som betalningsmedel diskuteras framtiden för digitala pengar från centralbanker till kryptoinvesteringsentusiaster.

Det ökande antagandet av institutionella investerare och den ökande acceptansen av krypto som en avvecklingsvaluta har sett att marknadsvärdet på tillgången översteg 2 biljoner dollar för första gången i sin historia.

Under ett liveevenemang den 21 aprilst, Ver och Byworth kommer att titta på drivkrafterna för kryptomarknadsvärdetillväxt, potentiell motvind och utvecklingen av två av de mest kända kryptovalutorna, Bitcoin och Bitcoin Cash.

Webbinaret följer beslutet från EQUOS Listing Committee att godkänna noteringen av Bitcoin Cash, som ursprungligen fick stöd av Roger Ver, på EQUOS i mars.

Listan följde noggrant övervägande av kommittén, som analyserar varje mynt och dess underliggande blockchain för att bedöma dess nytta, grad av decentralisering, aktuell användning och transaktionsflöde, pågående utvecklingsinsats, innovation över andra blockkedjor och dess långsiktiga utsikter.

Som ett kärnmål, syftar EQUOS till att lista kvalitetsprojekt som stämmer överens med sina egna kärnvärden transparens, rättvisa, innovation och efterlevnad.

”Jag ser fram emot en mycket intressant debatt med Roger på detta webinar. Vi är vid en böjningspunkt för krypto, där vi förväntar oss att antagande och användningsfall växer exponentiellt. Den ökande acceptansen av digitala tillgångar och deflatorisk penningpolitik driver investerare till denna tillgångsklass, säger Byworth.

EQUOS är stolta över att vara värd för Roger Ver och Richard Byworth i ett Live Webinar med titeln “Roger Ver och Richard Byworth tacklar Bitcoin, Bitcoin Cash, och framtiden för digitala pengar” den 21 aprilst 09:00 ET / 21:00 HKT. Registrera här.

Mediekontakt:

Heather Dale

E-post: heather.dale@diginex.com

Om Diginex

Diginex är ett finansiellt tjänsteföretag med digitala tillgångar som fokuserar på att leverera ett ekosystem för kryptovaluta och digitala tillgångar som erbjuder innovativa produkter och tjänster som är kompatibla, rättvisa och betrodda. Gruppen omfattar kryptovalutaväxling EQUOS.io samt en receptfri handelsplattform. Det erbjuder också en integrerad handelsplattform framifrån och tillbaka, Diginex Access, en värdepapperiseringsrådgivningstjänst, Diginex Capital, marknadsledande varm- och kallförvaringsföretag Digivault och finansierar verksamheten Bletchley Park.

För mer information besök: https://www.diginex.com/

Följ Diginex på sociala medier på Twitter @DiginexGlobal, på Facebook @DiginexGlobal och på LinkedIn.

Detta pressmeddelande tillhandahålls av Diginex Limited (“Diginex”) endast i informationssyfte, är en sammanfattning av vissa viktiga fakta och planer för Diginex och innehåller framtidsinriktade uttalanden som innebär risker och osäkerheter. Utan begränsning utgör pressmeddelandet inte ett erbjudande eller uppmaning i förhållande till några värdepapper eller andra reglerade produkter eller tjänster eller att använda sig av tjänster som tillhandahålls av Diginex, och varken detta pressmeddelande eller något som ingår i det kommer att ligga till grund för något kontrakt eller åtagande alls. Innehållet i detta pressmeddelande har inte granskats av någon tillsynsmyndighet i några jurisdiktioner. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, vilket kan leda till att faktiska resultat eller resultat skiljer sig väsentligt från de framåtblickande uttalandena. De flesta av dessa faktorer ligger utanför Diginex kontroll och är svåra att förutsäga. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: förmågan att känna igen de förväntade fördelarna med rörelseförvärvet; Diginex förmåga att växa och hantera tillväxt lönsamt; Diginex begränsade driftshistorik och historik över nettoförluster; Diginex förmåga att genomföra sin affärsplan; oförmågan att upprätthålla noteringen av Diginex aktier på Nasdaq; Diginex uppskattningar av marknadens storlek för sina produkter; graden och graden av acceptans på marknaden för Diginex produkter; Diginex förmåga att identifiera och integrera förvärv; potentiella tvister som rör Diginex eller giltigheten eller verkställbarheten av Diginex immateriella rättigheter; allmänna ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden som påverkar efterfrågan på Diginex produkter och tjänster; och sådana andra risker och osäkerhetsfaktorer som anges i Diginex’s Shell Company-rapport på formulär 20-F, inklusive de under “Riskfaktorer” däri, och i Diginex övriga ansökningar till SEC, som finns tillgängliga på SEC: s webbplats på www.sec.gov.

Dessutom baseras alla framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande på antaganden som Diginex anser vara rimliga från och med detta datum. Diginex förbinder sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter datumet för detta pressmeddelande eller för att återspegla ny information eller förekomsten av oförutsedda händelser, förutom vad som krävs enligt lag.

Förutom Diginex tillhör alla namn, varumärken och logotyper i detta pressmeddelande och används i materialet härifrån respektive ägare. Ingenting i detta pressmeddelande ska tolkas som att, med underförståelse, estoppel eller på annat sätt bevilja någon rättighet eller licens att använda tredje parts namn, varumärken eller logotyper som visas i pressmeddelandet utan skriftligt tillstånd från sådana tredje parter. . Upphovsrätt (c) Diginex 2021.


Detta är ett pressmeddelande. Läsare bör göra sin egen aktsamhet innan de vidtar några åtgärder relaterade till det marknadsförda företaget eller någon av dess dotterbolag eller tjänster. Bitcoin.com ansvarar inte, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som nämns i pressmeddelandet.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Source link

Related posts

Är det nästa Dogecoin?

Bitcoinguide

Stora sydkoreanska bank BNK Busan planerar att erbjuda banktjänster till inhemska kryptobörser – Finance Bitcoin News

Bitcoinguide

Fondförvaltaren Bill Miller säger att Bitcoin inte är en bubbla – BTC går in i mainstream när efterfrågan växer snabbare än utbudet – Featured Bitcoin News

Bitcoinguide