Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Pris

Japans kryptobörsbitbank AUM når 289,8 miljarder yen »CryptoNinjas


bitbank, ett japanbaserat bitcoin / kryptobörs, meddelade att dess tillgångar under förvar för första gången översteg 250 miljarder yen från den 6 april. Och omsättningstillgångarna under förvaring når nu 289,8 miljarder yen ($ 2,66 miljarder USD) från och med den 11 april.

”Våra tillgångar under vårdnad ökade betydligt på grund av prisökningen på kryptotillgångar som bitcoin i slutet av förra året. Samtidigt har andelen fysisk handel i Japan också ökat och andelen kryptotillgångar (altcoin) förutom bitcoin är 55%, vilket är den största andelen i branschen. ”
– Bitbank-teamet

Källa:
bitcoinbank.co.jpSource link

Related posts

Tendermint förvärvar B-Harvest, skapare av Cosmos-baserade Gravity DEX »CryptoNinjas

Bitcoinguide

Conflux’s cross-chain bridge ShuttleFlow lever nu med Ethereum, Binance Smart Chain, Huobi ECO Chain och OKexChain »CryptoNinjas

Bitcoinguide

Smart kontraktsplattform Avalanche integrerar grafen för att utöka frågeställningar och indexering »CryptoNinjas

Bitcoinguide