Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Sverige

Frankrikes tredje största bank lanserar tokeniserad skuld på Tezos


Informationen på eller åtkomst via den här webbplatsen erhålls från oberoende källor som vi anser vara korrekta och tillförlitliga, men Decentral Media, Inc. ger ingen garanti för aktualitet, fullständighet eller noggrannhet hos någon information på eller åtkomst via denna webbplats . Decentral Media, Inc. är inte investeringsrådgivare. Vi ger inte personlig investeringsrådgivning eller annan ekonomisk rådgivning. Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. En del eller all information på den här webbplatsen kan bli föråldrad, eller den kan vara eller bli ofullständig eller felaktig. Vi kan, men är inte skyldiga att, uppdatera föråldrad, ofullständig eller felaktig information.

Du bör aldrig fatta ett investeringsbeslut om en ICO, IEO eller annan investering baserat på informationen på denna webbplats, och du ska aldrig tolka eller på annat sätt lita på någon av informationen på denna webbplats som investeringsrådgivning. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en licensierad investeringsrådgivare eller annan kvalificerad finansiell professionell om du söker investeringsrådgivning om en ICO, IEO eller annan investering. Vi accepterar inte någon form av kompensation för analys eller rapportering av ICO, IEO, kryptovaluta, valuta, tokeniserad försäljning, värdepapper eller råvaror.

Se fullständiga villkor.Source link

Related posts

Chainlink Whales säljer med lite stöd framåt

Bitcoinguide

Bitcoin blir den globala reservtillgången, säger Bloomberg

Bitcoinguide

Bitcoin Bulls Back Free Talplattform med $ 3,8 miljoner investeringar

Bitcoinguide