Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Pris

Allt du behöver veta om primära källdata för företags KYC


Känn din kund (KYC) och efterlevnad av penningtvätt (AML) är en regelbunden utmaning. Finansinstitut och banker måste inte bara följa stränga regler utan se till att de uppgifter de använder för riskreducering och förebyggande är både tillförlitliga och korrekta. Uppgifter är kärnan i efterlevnadsinsatser. Bristande datakvalitet, ofullständighet och otillgänglighet kan hindra effektiv due diligence, vilket resulterar i att brottslingar utnyttjar svagheter för att begå onödiga aktiviteter. Ekonomiskt brott påverkar hela värdekedjan: företag, finansiella institutioner, regeringar och samhällen. KYC-data bör vara kärnan i din strategi för att hindra dåliga aktörer från att använda ditt företag för att tvätta deras dåligt uppnådda vinster.

I den här artikeln kommer vi att diskutera företags KYC-data – genom att jämföra primära källdata med lagrade data – och varför data direkt från källan är av största vikt för att följa KYC-reglerna och hålla ditt företag säkert mot det växande hotlandskapet.

Vad är primära källdata?

Primär källdata är information som erhålls direkt från källan. I samband med KYC inkluderar underrättelsetjänst uppgifter från företagsregister och officiella statliga källor, till exempel landregister, embargo- och sanktionsprogram och övervakningslistor för lagstiftning och brottsbekämpning. I en nyligen genomförd undersökning 81% av företagsledningen tror att data av dålig kvalitet försenar kundens ombord och påverkar kundupplevelsen negativt. Påkörningseffekten är dålig kundkvarhållande och intäktsförlust.

Att skörda information direkt från primära källor är ett regelverk och rekommenderas att användas för att verifiera fysiska personers och juridiska personers identitet under ombordstigning och pågående kundkontroll. Statisk data saknar kvalitet och föråldrade data orsakar fler problem än de löser. Faktum är att tillsynsmyndigheter kräver användning av intelligens från primärkällan. I EU 6th Direktivet om penningtvätt (6AMLD) trädde i kraft den 3 december 2020 och måste genomföras av finansinstitut senast den 3 juni 2021. 6AMLD lägger större ansvar för reglerade enheter i kampen mot ekonomisk brottslighet genom att utöka lagstiftningsområdet för KYC och AML-efterlevnad och införande av hårdare straffåtgärder för brott mot bestämmelser.

Allmänt tillgänglig data ger snabb tillgång till viktiga KYC-datapunkter, inklusive verksamhetens karaktär, fördelaktiga ägare, juridiska representanter och enhetstyp – data som kan hjälpa till att uppnå överensstämmelse med det ständigt föränderliga regleringslandskapet.

Primära källdata jämfört med lagrade data

Lagrade data är gamla data per definition och gamla data är opålitliga. När man jämför primära källdata med lagrade data är det viktigt att sätta perspektiv på datadynamiken. Börja med att sammanställa en lista över alla KYC-datapunkter som analyserats under KYC-ombordstigning och kundkontrollprocessen. Markera sedan alla datapunkter som kan komma att ändras över tiden. Vilken typ av förändringar kan inträffa? Hur viktigt är dessa datapunkter? Hur hög är den faktiska risken?

Föreslagna artiklar

EuropeFX utökar portföljen med aktier med ren energi Gå till artikeln >>

När du väl har rankat vikten av dynamisk data för ditt arbetsflöde för undersökningar av efterlevnad, visualisera att du utför en riskbedömning med lagrade, ej uppdaterade eller föråldrade data. Vilken typ av röda flaggor kan du sakna?

Ian Henderson VD Kyckr
Ian Henderson VD Kyckr

Vilka är konsekvenserna av att sakna en aktieägare? Eller gör man oavsiktligt affärer med en organisation som omfattas av 50% -regeln för Office of Foreign Assets Control (OFAC)? Vad kommer tillsynsmyndigheten att säga? Vilka är de potentiella konsekvenserna för ditt företag? Kaskadeffekten kan vara skadlig, vilket kan leda till betydande ekonomiska förluster och anseende. Att förlita sig på lagrad statisk data är extremt hög risk, men du kan helt enkelt undvika denna fallgrop genom att använda primärkällintelligens.

Varför primära källdata kommer att spela en nyckelroll i framtiden för företags KYC

Primär källintelligens spelar redan en nyckelroll i nuet, men hur lovar det för framtiden? EU: s direktiv om penningtvätt kan, om de följs korrekt, vara ett effektivt verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet genom att sätta uppgifter i centrum för förebyggande av ekonomisk brottslighet. Bildreformerade företagsregister som fastnar i bedrägerier, penningtvätt och annan kriminell verksamhet; ultimata fördelaktiga ägarregister beror på att de blir sammankopplade på EU-nivå; och offentliga register över politiskt utsatta personer och andra rådande datautbytesinitiativ. Åtgärder som införs genom lagändringar kan drastiskt förbättra efterlevnaden om de genomförs framgångsrikt av finansinstitut. Primärkällintelligens har potential att vara en spelväxlare men beror på hur, när och var företag antar datainformation i realtid. Primär källinformation kommer att spela en avgörande roll för företags KYC-riskreducering och kampen mot ekonomisk brottslighet.

Slutsats

Att fatta beslut baserade på primärkälledata är ett enkelt sätt att förbättra KYC-efterlevnaden. Det förbättrar inte bara riskidentifiering och -reducering, men det stärker det riskbaserade tillvägagångssättet genom att använda de mest aktuella data som är lätt tillgängliga. KYC- och AML-utredningar är bara lika bra som de uppgifter du använder, och konsekvenserna av bristande efterlevnad kan leda till upphörande av operationer, böter och / eller fängelse. Se till att du inte äventyrar din affärsverksamhet eller ditt rykte genom att använda opålitliga föråldrade data.

Ian Henderson är VD för Kyckr

Source link

Related posts

Europeiska kryptobörsen Bitpanda får $ 170 miljoner i serie B-rundan »CryptoNinjas

Bitcoinguide

Admirals grundare Tsikhilov pratar ommärkning, mäklare utan avgift

Bitcoinguide

Gold-i, EMEA Global Financial Consultancy Partner om likviditetslösningar

Bitcoinguide