Bitcoin Guide

Bitcoin är en kryptovaluta som skapades i början av 2009 av entreprenören Satoshi Nakamoto. Hela syftet med bitcoins är att göra det möjligt att både skicka och motta betalningar över internet mellan 2 olika användare utan inblandningen av en tredje part så som en bank eller instution. Under de senaste åren så har vi kunnat se bitcoin kurs ökat avseevärt snabbt. Just nu väljer allt fler investerare att köpa bitcoins än någonsin för.

Det som skiljer bitcoins från andra fysiska valutor är att bitcoins inte behöver någon central utfärdare i form av en bank eller instution. Detta skyddar kryptovalutan från politisk påverkan samt något monopolliknande betalningssystem. För att kunna hålla säkerheten samt sekretessen med bitcoins så förlitar sig kryptovalutan sig på kryptografi och använder sig utav en databas som noterar varje transaktion. På detta sätt så säkerhetsställs det att valutan enbart kan spenderas och användas av ägaren av bitcoin plånboken.

Bitcoin Blockchain

blockchain är en offentlig huvudbok av alla krypteringstransaktioner som någonsin har genomförts. Det växer ständigt som ”färdiga” block läggs till med en ny uppsättning inspelningar. Blocken läggs till blockchainen i en linjär kronologisk ordning. Varje nod (dator som är ansluten till Bitcoin-nätverket med hjälp av en klient som utför uppgiften att validera och vidarebefordra transaktioner) får en kopia av blockchain som automatiskt laddas ner när den ansluts till Bitcoin nätverketBlockchain har fullständig information om adresserna och deras saldon direkt från genesis-blocket till det senaste blocket

Bitcoin Plånbok

En bitcoin plånbok är ett program som du laddar ner till din dator. Din bitcoin plånbok håller sedan koll på alla dina bitcoins som du har i din ägo. Skulle du mot förmodan förlora eller radera din bitcoin plånbok så försvinner även dina bitcoins direkt. Just därför är det att rekommenderar att du alltid skyddar din bitcoin plånbok med ett starkt lösenord och att du regelbundet gör backups på din bitcoin plånbok.Lär dig mer om hur en bitcoin plånbok fungerar samt vart du kan hitta de bästa bitcoin plånböckerna på sidan bitcoin plånbok

Bitcoin Mining

Bitcoin mining är processen att lägga till de olika transaktions posterna till Bitcoins offentliga huvudbok av tidigare transaktioner eller block chain. Denna huvudbok av tidigare transaktioner kallas blockkedjan eftersom det är en kedja av block. Blockkedjan tjänar till att bekräfta de olika transaktioner som ägt rum till till resten av nätverket.Bitcoin noder använder blockkedjan för att skilja på legitima Bitcoin-transaktioner från försök att återbetala bitcoins som redan har spenderats någon annanstans.